De nachtmerrie-aanpak

Dit werkt voor vrijwel iedereen die veel nachtmerries heeft. Er is wel één belangrijke voorwaarde: u bent bereid om actief mee te werken aan de therapie en daarvoor ook tijd vrij te maken.

Heeft u op dit moment een therapeutische of psychiatrische behandeling?

Meestal is het goed mogelijk om naast uw behandeling aan het werk te gaan met uw angstdromen. Natuurlijk moet uw behandelaar daar mee instemmen. Soms is het beter om op een later tijdstip de nachtmerrie-therapie te doen.

Praktijk voor Dromen en Nachtmerries is gevestigd in Groningen.

Toch kunt u het nachtmerrie-programma in het hele land volgen. De meeste gesprekken vinden dan telefonisch plaats. U hoeft maar één of misschien twee keer naar Groningen te komen.

Nare dromen bij kinderen

Heeft u kind nachtmerries? U kunt zelf uw kind vaak goed helpen met deze nare dromen. Als ouder kent u uw eigen kind het beste. En: u bent er ook direct bij op het moment dat uw kind een nachtmerrie heeft
Vaak is één telefoongesprek voldoende om u te helpen om samen met uw kind de nachtmerries aan te pakken.

Een nieuw begin: slapen zonder angst!

U meldt zich aan, en dan?

Na telefonische of online aanmelding ontvangt u een vragenlijst. U stuurt de ingevulde lijst een paar dagen voor het eerste gesprek terug. De vragenlijst geeft inzicht in uw nachtmerries, eventueel medicijngebruik, uw huidige situatie en uw unieke mogelijkheden om de nachtmerries aan te pakken.

Hoe gaat het eerste gesprek?

In het eerste gesprek bespreken we uw situatie aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst.
We maken samen een plan van aanpak dat volledig op uw situatie is toegespitst. Het kan bijvoorbeeld gaan om: inrichting van de slaapkamer, activiteiten overdag, ontspanningsoefeningen, visualisatie-oefeningen of nog andere activiteiten.
Na dit gesprek ontvangt u uw persoonlijke werkplan per mail.

Hoe vaak vinden de gesprekken plaats?

Meestal vinden de gesprekken plaats met een tussenpoos van twee tot drie weken. U heeft dan de tijd om de veranderingen een plaats te geven in uw dagelijkse leven.
Misschien wil uw partner betrokken zijn bij de therapie. Dan is het zinvol dat hij of zij bij een van onze gesprekken aanwezig is.

Hoe zien de vervolgafspraken er uit?

Tijdens de volgende gesprekken gaan we stapsgewijs verder met dit plan van aanpak.
Dit is ook het moment om gericht met de nachtmerries zelf aan het werk te gaan. Waar gaan ze over? Hebben uw nachtmerries te maken met uw leven overdag of misschien met uw verleden? Gaan de uw nachtmerries misschien over een probleem waar u niet goed uitkomt? Of nog anders?
Vaak gaat u aan het werk met de speciale ‘droomtraining’, waarbij u leert om actief in uw dromen in te grijpen.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

In totaal duurt de therapie maximaal acht gesprekken, maar drie of vier gesprekken kunnen soms ook voldoende zijn. Wanneer uw nachtmerries zijn gestopt of sterk in aantal zijn verminderd, sluiten we de therapie af.
Na twee maanden volgt een evaluatiegesprek waarin we de resultaten en mogelijke verbeterpunten op een rijtje zetten.

Wat kost nachtmerrie-therapie?

  • á 65,- per (telefonisch) gesprek
  • á 50,- voor een telefonisch consult over nachtmerries van uw kind

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de therapie van nachtmerries gedeeltelijk of volledig via een aanvullende polis.