Dromen als bron van inzicht en inspiratie binnen de hulpverleningspraktijk

Dromen kunnen een uitstekend aangrijpingspunt vormen in de praktijk van psychotherapie, coaching en counseling.
Enerzijds geven dromen helder inzicht in belemmerende emotionele patronen en beperkende overtuigingen.
Anderzijds bieden beelden van positieve droomkracht een directe energetische ingang tot ons aangeboren potentieel, zoals ruimte, vrede, kracht, liefde, humor, wijsheid.

Je cliënt vertelt een droom. Je hebt het gevoel dat het goed zou zijn om aandacht aan die droom te besteden, maar je weet niet precies hoe.
Of je hebt een cliënt die het werken met dromen als veiliger ervaart, dan andere therapeutische benaderingen.
In deze nascholing krijg je concrete handvaten om dromen binnen het hulpverleningsproces een zinvolle plaats te geven. De werkwijze is praktisch en direct.
Programma:

  • Hoe vertaal je het script van dromen naar het waakleven?
  • Herkennen van belemmerende patronen door middel van dromen
  • Herkennen van positieve droomkracht
  • Gebruik van positieve droomkracht als essentiële factor in het therapeutische proces

Docente: Ada de Boer, is psychologe en werkt ruim dertig jaar met dromen en nachtmerries. Publiceerde diverse artikelen en boeken over dromen.